اسامی برندگان

فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

پاورپوینت تأسيسات و تجهيزات کارگاهی

دانلود پاورپوینت اصول كنترل، بازرسي و تحويل تأسيسات و تجهيزات کارگاهی با ذکر جزئیات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Pipes

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 2,999 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Introduction

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Hydrostatics-2

سری جزوه های مکانیک سیالات (هیدرو استاتیک 2)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Hydrostatics-1

سری جزوه های مکانیک سیالات (هیدرو استاتیک 1)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Fluid properties

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Fluid flow

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Dimensional analysis

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه موتورهای احتراقی و اجزاء آنها،

این تحقیق در مورد موتورهای احتراقی و اجزاء آنها در 243 صفحه و در قالب ورد و شامل موتورهای احتراقی و اجزاء آنها،موتورهای احتراقی،انواع موتور,موتور چهارزمانه،موتورهای دوزمانه،موتورهای درون‌سوز،موتورهای برون سوز،موتورهای دوار بدون پیستون،موتور درون سوز وانکل و غیره می باشد.

قیمت : 8,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی