توتل مارکت

فایل های دسته بندی صنعت - صفحه 1

استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات

با توجه به اینکه همه مراحل ساخت به صورت مجازی انجام می¬شود و تغییر در آن کار هزینه بری نیست، آن قدر چیدمان ماشین آلات تغییر داده می شود تا بتوان به بهینه ترین طرح ممکن دستیافت و در نهایت نتیجه نهایی به صورت نقشه استخراج شده و اجرا می گردد. این در حالی است که اگر چنین اقدامی قبل از ساخت صورت نپذیرد،

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله صنعت - 20 مقاله - مجموعه شماره 2

مجموعه شماره 2 مقالات مربوط به صنعت

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله صنعت - 20 مقاله - مجموعه شماره 1

مجموعه شماره 1 مقالات مربوط به صنعت

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل